Walne Zebranie wybór Zarządu 16.02.2024

W imieniu całego nowo wybranego zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Olsztynie, chciałbym złożyć najserdeczniejsze podziękowania za liczny udział w walnym zebraniu i oddanie swojego głosu dla poszczególnych członków zarządu oraz komisji rewizyjnej w dniu 16.02.2024 ,w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy.


Nowo wybrany skład członków zarządu wygląda następująco:

Prezes- Paweł Bulik
Wiceprezesi:
1. Radosław Granica
2. Robert Jurkiewicz,
Skarbnik- Paulina Koper
Sekretarz- Emilia Glabas,
Członkowie Zarządu:
1. Włodzimierz Wiśniewski
2. Paweł Śliwiński
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Krzysztof Wrzosek
Członek Nina Leśna
Członek Elżbieta Tkaczyk