Pierwsze posiedzenie Zarządu Oddziału Olsztyn

W dniu 28 lutego 2024 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Oddziału Olsztyn. Omówiono pomysły, plany szkoleń oraz przedyskutowano kwestie związane z przystąpieniem do Strefy Członkowskiej.