Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału.

Dnia 17.02.2023 odbyło się spotkanie Nadzwyczajne Walne Zebranie w sprawie wyborów delegatów oraz wyborów uzupełniających do Zarządu Oddziału i Sądu Koleżeńskiego.