Zebranie członków oddziału połączone z bezpłatnym seminarium dnia 19 maja 2017 r.

2017-06-05

Zjawisko stresu jest wszechobecne, ocenia się, że jest to obecnie największe zagrożenie w pracy. Dlatego też w dniu 19 maja 2017 r. w Sali Konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu PIP w Olsztynie odbyło się zebranie członków OSPS BHP oddział w Olsztynie połączone z seminarium „Czynniki psychospołeczne a zdrowie pracownika”. Prelegentami tegoż seminarium byli członkowie oddziału oraz psycholog z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie.

“Psychospołeczne zagrożenia zawodowe. Negatywne skutki przeciążenia psychicznego i stresu w pracy” – to temat, który był referowany przez Panią psycholog Izabelę Słowakiewicz. Podczas wystąpienie na temat „Stres w ocenie ryzyka zawodowego na przykładzie zawodu nauczyciela” swoim doświadczeniem ze zgromadzonymi podzieliła się Nina Leśna. Z kolei Piotr Banasiak omówił „Psychospołeczne zagrożenia zawodowe – dobre praktyki przeciwdziałania na przykładzie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie”. Tematyka seminarium spotkała się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych członków oddziału. Część z nich zaplanowała przeprowadzenie szkoleń o podobnej tematyce w firmach wśród pracowników.

Swoim nowym narzędziem stosowanym w codziennej pracy tj. „Oprogramowaniem wspomagające pracę służby BHP” podzielił się Krzysztof Zwierzyński.

Dziękujemy za przybycie. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania