Konferencja "Bezpiecznie od początku"

2017-09-15

8 września 2017 r. w Sali Konferencyjnej Hotelu HP PARK w Olsztynie odbyła się konferencja „Bezpiecznie od początku”, której organizatorem był oddział OSPSBHP w Olsztynie.Do organizacji tej konferencji w ramach partnerstwa zaproszono Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, Urząd Dozoru Technicznego w Olsztynie oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie.

Konferencja wpisała się w kampanię społeczną „BEZPIECZNIE OD POCZĄTKU”, koordynowaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Tematy konferencji dotyczyły problemu bezpieczeństwa pracy pracowników młodych i niedoświadczonych. Poprzez prezentacje „dobrych praktyk” starano się znaleźć odpowiedzi na liczne pytania związane z bezpieczeństwem pracy młodych i niedoświadczonych pracowników, a mianowicie; Jak sprawić, by tematyka poprawy bezpieczeństwa pracy była ciekawa dla młodych pracowników? Czy działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy mogą być na tyle fascynujące, aby ich przyciągnąć i zaangażować? Jak projektować stanowiska pracy dla pracowników, którzy oczekują od pierwszej pracy nie tylko wyzwań, ale i odpowiedniego komfortu? Jak budować zespoły pracownicze z osób reprezentujących różne pokolenia i organizować ich pracę tak, aby nie stwarzała zagrożenia dla ich zdrowia i życia?
Patronatu Honorowego nad Konferencją udzielił pan Marek Wójciak, Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie.
Patronat medialny udzieliły redakcje czasopism branżowych: Atest. Ochrona Pracy oraz Promotor BHP.
Po części oficjalnej konferencji, organizatorzy wręczyli nagrody i dyplomy laureatom konkursu plastycznego pn. „Bezpiecznie w pracy”, którego prace eksponowane były w sali konferencyjnej.

W godzinach wieczornych odbył się bal BHP.

W imieniu Zarządu Dziękujemy Wszystkim za przybycie.