Aktualności

Konferencja "Bezpiecznie od początku"
2017-09-15

8 września 2017 r. w Sali Konferencyjnej Hotelu HP PARK w Olsztynie odbyła się konferencja „Bezpiecznie od początku”, której organizatorem był oddział OSPSBHP w Olsztynie.Do organizacji tej konferencji w ramach partnerstwa zaproszono Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, Urząd Dozoru Technicznego w Olsztynie oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie.

Więcej...
Zebranie członków oddziału połączone z bezpłatnym seminarium dnia 19 maja 2017 r.
2017-06-05

Zjawisko stresu jest wszechobecne, ocenia się, że jest to obecnie największe zagrożenie w pracy. Dlatego też w dniu 19 maja 2017 r. w Sali Konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu PIP w Olsztynie odbyło się zebranie członków OSPS BHP oddział w Olsztynie połączone z seminarium „Czynniki psychospołeczne a zdrowie pracownika”. Prelegentami tegoż seminarium byli członkowie oddziału oraz psycholog z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie.

Więcej...
Spotkanie olsztyńskiego oddziału OSPSBHP
2017-04-18

W dniu 31 marca 2017 r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, odbyło się zebranie sprawozdawcze członków oddziału.

Więcej...
Wizyta w CIOP
2017-03-29

W dniu 17 marca 2017 roku odbył się bezpłatny wyjazd na  szkolenie do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Udaliśmy się liczną grupą 30 osób.Wspólnie z nami w wizycie uczestniczyło trzech członków oddziału OSPSBHP w Radomiu.

Więcej...
Spotkanie oddziału
2017-01-17

13  stycznia 2017 r. w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie odbyło się zebranie olsztyńskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP połączone wraz z bezpłatnym seminarium.

Więcej...
Podsumowanie kampanii społecznej CIOP-PIB pn. „Zdrowie pracowników zyskiem firmy"
2017-01-16

W dniu 16 grudnia 2016 r. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie kampanii społecznej CIOP-PIB pn. „Zdrowie pracowników zyskiem firmy" połączone z wręczenie dyplomów Partnerom.

Więcej...
Konferencja ,,Zdrowa praca popłaca"
2016-07-07

Zarząd olsztyńskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pn. „Zdrowa praca popłaca”, która zaplanowana jest na dzień 16 września 2016 roku w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Dybowskiego 11.  

Więcej...
"Szkolenie z pierwszej pomocy"
2016-07-07

W dniach od 10 i 17 czerwca 2016 roku  zarząd olsztyńskiego oddziału OSPSBHP zorganizował szkolenie z pierwszej pomocy, które obejmowało łącznie 10 godzin lekcyjnych, w tym 1,5 godziny wykładu i 8,5  godziny zajęć praktycznych.  W związku z dużym zainteresowaniem uczestników szkolenie odbyło się w dwóch grupach szkoleniowych. 
 

Więcej...
Spotkanie Oddziału
2016-07-07

20 maja 2016 r. w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie odbyło się zebranie olsztyńskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, podczas którego wręczono legitymacje i znaki stowarzyszenia nowo przyjętym członkom. 

Więcej...
Walne Zebranie w Olsztynie
2016-03-01

W związku z upływającą kadencją władz oddziału OSPSBHP w Olsztynie, w piątek 26 lutego 2016 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na dzień zwołanego zebrania zarejestrowanych, uprawnionych członków do głosowania było 118, a obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu było 34 członków. Z uwagi na brak wymaganej liczby osób uprawnionych do przeprowadzenia Walnego Zebrania, zebranie przeprowadzono w drugim wyznaczonym terminie.

Więcej...
Wyjazd studyjny do Włoch.
2016-02-02

Oddział OSPSBHP w Olsztynie był organizatorem wyjazdu studyjnego do Włoch, gdzie w siedzibie firmy Faraone mieszczącej się w Tortoreto, położonej w środkowo – wschodniej części Włoch,  w dniu 22 września 2015 r. odbyła się konferencja pn. „Podziel się bezpieczeństwem pracy”, zorganizowana przez Oddział OSPSBHP w Olsztynie, CIOP-PIB oraz firmę Faraone (Włochy).

Więcej...
Piknik edukacyjny – „Podziel się bezpieczeństwem” w Iławie
2016-02-02

4 września 2015 r. w Amfiteatrze im. L. Armstronga w Iławie odbył się Piknik edukacyjny pn. „Podziel się bezpieczeństwem”, którego organizatorem był oddział OSPSBHP w Olsztynie. Partnerami w organizacji pikniku byli: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, Urząd Dozoru Technicznego oddział w Olsztynie oraz Iławskie Centrum Kultury.

Więcej...
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
2016-02-02

Informacja nt. konkursu plastycznego pn.: 
"Bezpieczni w pracy" 
dla rodzin pracowników i pracowników zatrudnionych w zakładach pracy województwa warmińsko-mazurskiego realizowanego w dniach
15 maja 2015 r. – 30 czerwca 2015 r. 

Więcej...
W Olsztynie wybrano nowy zarząd
2016-02-02

W dniu 10.07.2015 roku zgodnie z podjętą przez Zarząd oddziału OSPSBHP w Olsztynie uchwałą z dnia 23.05.2015 roku, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków oddziału.

Więcej...
"Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie pracy" w Olsztynie
2016-02-02

"Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie pracy" - pod taką nazwą Zarząd Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie zorganizował bezpłatne szkolenie, w którym udział wzięli pracodawcy oraz osoby zatrudnione w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach z obszaru działania Oddziału ZUS w Olsztynie i Elblągu.

Więcej...
Seminarium pn. "Służba bhp i jej zadania w zakładzie pracy"
2016-02-02

Więcej...
"Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp"
2016-02-02

W dniu 27.03.2015r. członkowie oddziału olsztyńskiego uczestniczyli w seminarium pn. "Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp". 

Więcej...
Wyróżnienie dla oddziału OSPSBHP w Olsztynie
2016-02-02

W dniu 11 lutego 2015 r. w budynku Instytutu Budownictwa UW-M w Olsztynie odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, powołanej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy  w Olsztynie. Oddział OSPSBHP      w Olsztynie jest jej członkiem.

Więcej...
Podziękowania dla naszego odziału
2016-02-02

W dniu 6 lutego 2015 r. w Krakowie, Podczas posiedzenia Rady Prezesów, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego z Zarządem Głównym OSPSBHP, Marek Nościusz, prezes ZG wręczył dla oddziału olsztyńskiego podziękowanie za zaangażowanie w prace społeczne na rzecz bezpieczeństwa pracy.

Więcej...
Nagroda za aktywność
2016-02-02

W dniu 17 grudnia 2014 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy-PIB w Warszawie obyło się seminarium pn. "Doskonalenie systemu promocji i informacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy". Na zakończenie seminarium, prof.dr hab.inż. Wiktor Marek Zawieska, Zastępca Dyrektora CIOP-PIB ds. Techniki i Wdrożeń, wręczył Partnerom informacyjnej kampanii społecznej "Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy" dyplomy podziękowania. 

Więcej...
Zebrania członków oddziału w dniu 30 stycznia 2015 r.
2016-02-02

W dniu 30 stycznia 2015 r. w Sali konferencyjnej siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, oddział OSPSBHP w Olsztynie przeprowadził wymagane statutowe zebrania.

Więcej...